Köszöntelek a honlapomon!

edittanar@gmail.com

 

 

                                               

 

 II. félév

Vasgyártás

Vasércfajták: magnetit, hematit, limonit, sziderit

1. Nyersvasgyártás:   lényege: a vasérc redukálószerrel (C, CO) történő redukciója

                  nyersanyaga: a vasérc

                 segédanyagai: koksz, mészkő, levegő

                 melléktermékei: salak, torokgáz

 terméke: nyersvas 3-4%-os széntartalommal(rideg, törékeny)

                 helye: nagyolvasztó

 kémiai folyamata: Fe2O3 +3COredukció2Fe+3CO2

2.Acélgyártás: nyersvas széntartalmát 1,7% alá csökkentik.

                        (A széntartalom egy részét kiégetik a vasból, LD-konverteres eljárással)

3. Ötvözetek: (finomítás) A több fémből álló fémes anyagok az ötvözetek. Olvadékok összekeverésével valósítják meg. A korrózióvédelemnek is hatékony módja.

Leggyakoribb ötvözőelemek: króm, nikkel, mangán, wolfrám, vanádium

 

Nevetés

A vas Fe

Tulajdonságai: szürkésfehér

                        lágy fém

                        sűrűsége 7,8 kg/dm3 (nehéz fém)

                        hőt, elektromosságot vezeti

                       mágnesezhető

                       jelentős ipari fém

                      nedves levegőn rozsdásodik

                      atomja 2 vagy 3 elektront veszítve alakul ionná

Reakciói:

-Oxidáció során Fe2O3 vas-oxid keletkezik.

-savas kémhatású oldatokban a Fe, H2 fejlődés mellett feloldódik

KORRÓZIÓ a fémek felületén a környezet hatására végbemenő kémiai átalakulás

Kacsintás

 

AZ ÓNCSOPORT

/IV. főcsoport/

Az ón :Sn

 1. Tulajdonsága:  szilárd, ezüstfehér, jól megmunkálható, nehézfém, ötvöző elem, olvadáspontja alacsony , amfoter  .
 2. Felhasználása: használati tárgyak,  fehér bádog (acél és ón), bronz (réz és ón), lágyforrasz(ón és ólom)

Az ólom: Pb

 1. szürke, szilárd, nehézfém, jól megmunkálható, korrózióálló, olvadáspontja alacsony, lágy, nagy  a reakciókészsége, vegyületei méreg,
 2. Felhasználása:  kristályvázák, poharak csillárok, színes üvegmozaik, csapágy, sörét, kábelek, akkumulátor lemezeit,csövek.

Sugárvédelem-atomreaktorok, röntgenben,

 1. Érce: galenit (PbS) 132. old.

 

 

III. főcsoport elemei és vegyületei:

Földfémek

Az alumínium: AI

 1. Tulajdonsága: ezüstfehér

                           jól nyújtható, hengerelhető

                           kitűnő  hő és áramvezető

                        sűrűsége: 2.7 kg/dm3  könnyűfém

                      felületét összefüggő oxidréteg védi

 1. Reakciói:

 - Oxidációjakor AI2O3 (alumínium-oxid) keletkezik. /amfoter/

               - A vizet bontja AI(OH)( alumínium-hidroxid ), fehér, vízben nem oldódó    

                 csapadék keletkezik.

               -savas és lúgos oldatokkal egyaránt reakcióba lép./AMFOTER anyag/

 

 

Alumínium gyártása

 

Ércek:  azok a természetes anyagok, amelyekből a fémeket gazdaságosan előállítják.

 

Kohászat:  fémek előállítása az érceikből redukcióval

 

Az alumínium érce a BAUXIT.

 

Al gyártás munka szakaszai:

1.       TIMFÖLDGYÁRTÁS

 

Bauxitból  NaOH hozzáadásával Al(OH)2 nyernek, majd ezt kiizzítva timföldet: Al2O3 kapnak.

                                     2.       ELEKTROLÍZIS       

 

Al2O3  olvadék redukciója elektromos árammal

 

   +pólusán (anódon) Oxigén válik ki       

 

   - pólusán (katódon) alumínium válik ki

 

 3. Ötvöző elemei: réz, cink, magnézium, mangán, szilícium

 

              Háztartási eszközök, ablakkeretek,, állványok, sátrak, csövek, közlekedési eszközök készülnek Al      ötvözetből

 

A tiszta alumínium-oxid a korund ----->rubin, zafír

 

 

A periódusos rendszer II.  főcsoportjának elemei,

(alkáliföldfémek)

 

Jellemzői: 2 legkülső elektron, 2 elektron leadásával 2+ kationná válik,

                  elemi állapotban nem fordulnak  elő.

A kálcium  Ca

Tulajdonságai: ezüst fehér, könnyű fém, fémes fényű , levegőn könnyen                                 oxidálódik,(CaO), lángfestése téglavörös,vízben hidrogénfejlődés közben oldódik /Ca(OH)2 /, oldata lúgos kémhatású,redukáló,

Előállításuk: kloridjaik olvadékának elektrolízisével.

Előfordulásuk: ion formában, sejtnedvekben, csontok, kagylók, csigák, korallok vázának felépítésében vesznek rész. A földkéreg 7. leggyakoribb eleme.

      

Vegyületei:

CaCO3 kalcium-karbonát(mészkő, márvány), fehér, ionkristály

                       vízben nem oldódik, sósav hatására pezseg/ezzel lehet kimutatni/

                      CaO kalcium-oxid /égetett mész/,

                      Ca(OH)2   kalcium-hidroxid /oltott mész/

                      CaSO4 kalcium-szulfát /gipsz/

Kémiai folyamatok az építőiparban

 

mészégetés: CaCO3àhőbomlásà CaO+CO2

mészoltás: CaO +H2Oà Ca(OH)2

habarcs megkötése: Ca(OH)2+ CO2------à CaCO3+H2O

 

 

 

 

 

A VÍZ KEMÉNYSÉGE ÉS A VÍZLÁGYÍTÁS

1.     Vizek  keménységét  az oldott kalcium-és magnézium vegyületek okozzák.

a, kemény víz: sok oldott kalcium-és magnézium vegyületeket tartalmaz

CaCO3+CO2+H2O->Ca(HCO3)2-->vízben oldódik

  vízkő      <---- forralás Ca(HCO3)2

b, lágy víz: nem tartalmaz oldott kalcium-és magnézium vegyületeket

         2.     Vízlágyítás: a vízben oldott kalcium vegyületeket vízben oldhatatlan vegyületekké alakítják.

-forralással

-vegyszerek alkalmazásával

-ioncserélő eljárással

kálcium-klorid+nátrium-karbonát-->kalcium-karbonát+nátrium-klorid

 

kálcium-szulfát+nátrium-foszfát-->kálcium-foszfát+nátrium-szulfát

 

 

 

 

 

A FÉMEK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

 1. Fémes elemekre jellemző általános tulajdonságok:

-kevés -1,2,3-külső elektron, jó megmunkálhatók, elektromos áramot és a hőt jól vezetik, jellemző kötésük a fémes kötés, fémkristályt, fémrácsot alkotnak,

-szobahőmérsékleten szilárdak/kivéveHg/

-Szürke színűek/kivéve Cu és Au/

-sűrűségük igen változatos: 5g/cm3felett nehézfém, alatt könnyűfém

-olvadáspont és a keménység a kötés erősségétől függ

-ötvözetek fogalma, csoportosításuk /99. old/

A FÉMEK KÉMIAI TULAJDONSÁGAI

-elektron leadással alakulnak ionná. Ez a folyamat az oxidáció:

K=K++1e-     Na=Na++1e-        Ca=Ca2++2e-    Al=Al3++3e-

-kémiai reakciókban redukálószerként viselkednek,

-savakból hidrogént fejlesztenek

             a, fémek reakciói oxigénnel

             b, fémek reakciói vízzel

             c, fémek reakciói savakkal

                  -híg savakkal

                  -tömény savakkal

             d,fémek reakciói fémionokkal

-fontos kémiai tulajdonságuk a REDUKÁLÓKÉPESSÉG. Milyen mértékben képes elektront leadni, vagyis redukálni. Képesek a sorban utánuk következő elem ionjait redukálni (annak elektront átadni), és helyébe lépni.

KCaNaMgAlZnFe Co Ni Sn PbHCuAg Hg Au

A FÉMEK KORROZIÓJA, A KORROZIÓVÉDELEM

 1. korrózió fogalma
 2. felületi oxidréteg  lehet tömör, laza

-aktív

-passzív fémek

               3. Korrózióvédelem, ha aktív a felületvédelem: fémbevonat készítése

                                                                                          : katódos fémvédelmi eljárás

                                                 ha passzív védelem: mázolás, lakkozás,zománcozás,

                                            passzív réteg kialakítása, fémbevonat készítés            

 

AZ I. FŐCSOPORT ELEMEI ÉS VEGYÜLETEI

Alkálifémek

 NÁTRIUM

 1. 1.    főcsoport elemeinek legfontosabb tulajdonságai:

-Külső elektronok száma egy. Egy elektron leadásával egyszeres pozitív ionná alakulnak. Ionkötésű vegyületek. Könnyűfémek. Erélyes redukálószerek.

 1. 2.    A nátrium tulajdonságai.

-ezüstfehér, puha, késsel vágható, könnyűfém

-reakciókészsége igen nagy, petróleum alatt tárolják, enyhe melegítésre is meggyullad, vízzel hevesen reagál, csak vegyületeiben fordul elő

             3.  Előállítása: konyhasóból elektromos árammal.

            4.  Felhasználása: redukálószerként, nátriumlámpa készítése

VEGYÜLETEI:

 1. Nátrium-hidroxid:NaOH (lúgkő vagy marónátron),

-fehér , szilárd, erősen nedvszívó ionvegyület, vízben jól oldódik,

oldata lúgos kémhatású, oldódása exoterm folyamat, erős lúg, maróhatású, fehérjeroncsoló, szembejutva vakságot okozhat, MÉRGEZŐ

 1. Nátrium-klorid: NaCI (kősó, konyhasó)

-színtelen, szilárd ionkötésű, ionrácsa van , kristályai kocka alakú,

nedvszívó, levegőn elfolyósodik, vízben jól oldódik használják., oldata semleges kémhatású, oldata vezeti az áramot, szilárdan nem,

-élettani szerepe: a testfolyadékok alkotórésze, ételízesítésre, tartósításra , konzerválásra használják, ipari nyersanyag

            3. Nátrium-karbonát:Na2CO3(szóda, sziksó)

              -fehér, kristályos vegyület, vízben jól oldódik lúgos kémhatású, jó    zsíroldószer, üveggyártás nyersanyaga,

   I. félév

V. főcsoport elemei és vegyületei

A nitrogén és vegyületei

N2

1.tulajdonságai: színtelen, szagtalan, , kevéssé reakcióképes, közömbös gáz

2.előfordulása:    levegő 4/5 részét alkotja, élőszervezet vegyületeinek  alkotórésze

3. előállítása: levegőből

4. felhasználása: ammóniát és salétomsavat gyártanak

5. vegyületei:

nitrogén-monoxid: NO  -színtelen,gáz, mérgező

nitrogén-dioxid: NO2     -vörösbarna gáz, mérgező, hőerőművekben,

                                          motorokban képződik , szmog képződés, savas eső

ammónia: NH3           -színtelen, szúrós szagú gáz    

                              Salétromsav : HNO3

Tulajdonságai:színtelen , szúrós szagú folyadék, 65t%, fényhatására bomlik, maró hatású, erélyes oxidálószer, erős sav,

- választóvíz, /Cu-t és az Ag-t oldja, Au-t nem/

 - királyvíz: sósavval 1:3  arányban az Au-t i

Felhasználják: robbanószer, műtrágya/pétisó: ammónium-nitrát/, festékgyártás,   gyógyszergyártás

 -híg salétromsav a fémeket nitrogén-oxidok fejlődése közben oldja

 -nitrátok: /NO3- , nitrát-ion/:nátrium-nitrát, réz-nitrát,

A foszfor és vegyületei:

 

1.tulajdonságai:

fehérfoszfor:szilárd, erősen mérgező, zsírokban, olajokban jól oldódik, már alacsony hőmérsékleten is lángra lobban,ezért víz alatt tárolják  vörösfoszfor: porszerű, semmiben sem oldódik, nem mérgező,

 gyufás doboz érdes fele, Irinyi János- gyufa feltalálója allotrop módosulat, vízzel foszforsav: H3PO4 keletkezik

Foszforsav: H3PO4

 1. 1.    tulajdonsága:

színtelen, könnyen olvadó, kristályos anyag, nem mérgező, vízben könnyen oldódik, oldata savanyú ízű,

2. felhasználása:

üdítőitalokat ízesítenek vele, vízkövet, rozsdafoltot távolítanak el vele, 3.vegyületei a foszfátok: PO43-

-Ca3(PO4)2  kálcium-foszfát:csontok tartalmaznak, szuperfoszfát műtrágya, vízlágyítás, mosószerek gyártása,

-Na 3PO 4 trinátrium-foszfát, trisó vízben jól oldódik

 

 A szén C  

1.Természetben két allotróp módosulata van:

a,Grafit                                                                 b,Gyémánt

sötétszürke, átlátszatlan                            színtelen, átlátszó, nagy a

fémes fényű, lágy,                                     fénytörő képessége

vezeti az áramot                                        legkeményebb term. anyag

elektródák, olvasztótégelyeket           fúrófejek, üvegvágókban alkalmazzák

készítenek belőle                                    drágakő, briliáns

réteges szerkezetű                                       térhálós atomrácsa van                               

2.Mesterséges  allotróp módosulata: fullerén C60: puhák, 70%-ra összenyomva keményebb, mint a gyémánt, szigetelők, félvezetők

3. Mesterségesen előállított: faszén, koksz

4. A szén erélyes redukálószer magas hőmérsékleten. 84. old.

                             A szén-oxidjai és a szénsav

 1. Szén-dioxid

   szén+oxigén=szén-dioxid     exoterm folyamat

a, Tulajdonsága:

színtelen, szagtalan, égést elfojtja, belélegezve fulladást okozhat,levegőnél nagyobb sűrűségű, vízben közepesen oldódik, szénsav lesz belőle, poláris kovalens kötése van, de a molekula apoláris, meszes víz a hatására megzavarosodik

b,Előfordulása:

levegőben, földgázban, ásványvizekben, „üvegházhatás”,

c,Felhasználása:

szódavíz előállításra, szárazjég formájában hűtésre,elektromos berendezések oltására

            2. Szén-monoxid

  szén-dioxid+szén=szén-monoxid

a, tulajdonsága:

színtelen ,szagtalan, erősen mérgező, vízben alig oldódó gáz, halványkék lánggal ég,  erős redukálószer, égéshője nagy, ezért fűtőgázként használják ,88. old.

3. Szénsav : H2CO3

szén-dioxid+víz= szénsav

a, tulajdonsága:

 színtelen, szagtalan, savanykás, savas kémhatású,gyenge sav,            

bomlékony, vegyületei a karbonátok:(CO32-),

 szénsav+víz=oxóniumion+karbonátion

 CaCO3, Na2CO3 89. old.

b, természetben is előfordul, gyógyító hatásúak.

 

                                       A szilícium és vegyületei

Si,  SiO2,  H2SiO3,

 1. tulajdonságai: /kovakő/

sötétszürke, csillogó, szilárd,  kemény, magas olvadáspontú ,félvezető,

 1. előfordulása:

második leggyakoribb elem, földkéreg egy negyede kötött állapotú szilícium: homok, kavics, agyag szilícium vegyület.

 1. felhasználása:

számítógépek alkotórésze, tranzisztorok, napelemek, fényelemek, áramkörök készülnek belőle.

 1. Vegyületei:

a, szilícium-dioxid: /kvarc/ legelterjedtebb ásvány, kavicsban-, homokban találhatók, drágakövek , koronázási ékszerek, kvarc órák, üvegek,

b, kovasav: H2SiO3,

 c, szilikátok: SiO32-/szilikát –ion/

                                       

A kén oxidjai és a kénsav

                                                kén-dioxid: SO2

S+O2=  SO2

Színtelen, szúrós szagú, mérgező gáz. Redukálóhatású. Fertőtlenít, színtelenít, levegőt szennyezi: savas eső okozója. Vízben jól óldódik. Baktériumölő.

kén-trioxid: SO3

2 SO2+O2=2 SO3

Vegyipari alapanyag : bőrgyógyászati krémek, sebhintőpor, gumiipar

                                               SO3+ H2O= H2SO4

                                                    A kénsav: H2SO4

1.tulajdonságai:

Színtelen , jellegzetes szagú, a levegőnél nagyobb sűrűségű olajszerű folyadék, vízzel korlátlanul elegyedik, erősen felmelegszik.  Tilos a kénsavba vizet önteni!!! 98%-os, maró, roncsoló hatású, erős vízelvonószer.

                          H2 SO4+H2O=  SO42-+H3 O+         sav-bázis reakció

2.előállítása:

kén+oxigén=kén-dioxid+katalizátor=kén-trioxid+víz=kénsav

3.reakciói:   

a, fémek a kénsavból hidrogént fejlesztenek:    

Fe+ H2SO4=FeSO4+H2 redoxi reakció

         b, lúgos kémhatású oldattal közömbösíthető: indikátorokkal kimutatható savas kémhatás/fenolftalein,lakmusz,univerzális/

                       H2SO4+2 NaOH=Na2SO4+2 H2O  sav-bázis reakció

4.felhasználása:

vegyiparban, műtrágyagyártás,festékek,gyógyszerek, mosószerek előállítására, akkumulátorokban,

 

Gyakorlás, Összefoglalás, Dolgozat

 

   

A kén

1.     Tulajdonságai:  

sárga ,szilárd, kékes lánggal ég, molekularácsa van, fertőtlenítő, gombaölő hatású, alacsony olvadáspontú, kén olvadása-amorf=gumiszerű,vízben nem oldódik.                     

2.    Előfordulása:

elemi állapotban  és vegyületeiben a természetben előfordul.

/vulkánok mellett/

3.    Vegyületei:                                    szulfidok                         

                                          a,  Fe+S= FeS

                                          b,  Zn+S= ZnS

                                          c,   Hg+S=HgS

4.    Felhasználása:

kénsav-és gumigyártáshoz, növényvédő szerek, gyógyszerek, festékek, kozmetikumok előállításánál is.

 

H2O2

 

1.Tulajdonsága: színtelen, szagtalan, a víznél sűrűbb folyadék, erős oxidálószer, töményen robbanó anyag.

 

2. Bomlásakor atomos állapotú oxigén szabadul fel.

 

3. Katalizátor fogalma. /mangán-dioxid, cigarettahamu/

 

4. Felhasználása: színtelenítésre, fertőtlenítésre, szagtalanítószerként,oxidálószerként, üzemanyagként

 

 Vizes oldatok kémhatása

 1. Indikátor fogalma, fajtái. pH fogalma
 2. Oxónium ion és hidroxid ion keletkezése
 3. Sav, bázis fogalma. Sav-bázis reakció, közömbösítés
 4. Kémhatások: savas, lúgos, semleges

 

 

                A víz H2O

1. Tulajdonságai: átlátszó, szagtalan, íztelen, a természetben mindhárom halmazállapotban van, sűrűsége +4o C  a legnagyobb, kitűnő oldószer, dipólus molekula, atomjai között poláris kovalens kötésű, molekulák között: másodrendű  hidrogénkötés van.

2. Előfordulása: földfelszínét víz borítja, víz körforgása, természetes vizek, az iható víz a készlet 1 %, testünk mintegy 60% -a víz

3. Felhasználása: háztartásban ivóvízként, főzésre, mosásra, fürdésre,

                             iparban: oldószerként, hígítószerként, vegyipari alapanyag: papír, cukor,  timföldgyártásnál.

4.Kiselőadás: 52. és a 56. oldalak

 

 

Az oxigén: O2      O=O  VI. főcsoport

 

1.Tulajdonságai: színtelen, szagtalan, gáz, „tűzlevegő, éltető levegő”, jó oxidálószer, levegőnél nagyobb  sűrűségű, vízben kismértékben oldódik,égést táplálja,kétatomos molekula,

2. Reakciói: fémekkel és nemfémekkel oxidokat képez./kivétel a halogének és a nemesfémek/

3.Előfordulása: elemi állapotban a légkörben: 21%, a leggyakoribb elem, valamint vegyületeiben,

4.Előállítása: laborban: higany-oxid , kálium-permanganát hevítésével

5.Vegyületei az oxidok,   redoxi reakció, fotoszintézis , levegőből cseppfolyosítással, vízből elektromos árammal

6. Felhasználása:magasabb rendű élőlények létfeltétele, gyógyászatban lélegeztetésre, magas hőmérsékletű lángok előállítására.

 

A sósav    

Hidrogén-klorid, HCl , H-Cl

1.tulajdonságai:

színtelen , szúrós szagú, a levegőnél nagyobb sűrűségű gáz, vízben kitűnően oldódik és sósav lesz belőle.

38 t%-os a kereskedelemben. A  HCl poláris kovalens kötésű,  dipólus molekula.

2.előállítása:

a, konyhasó+kénsav,           /laboratóriumban/              

b, H2+Cl2,=2HCl                       /régen az iparban/

c,  ma  melléktermékként nyerik

3.reakciói:   

Fémek a sósavból hidrogént fejlesztenek.  Sók keletkeznek a kloridok.  Redoxi reakció

Zn+2 HCl= ZnCl2+H2 

4.Felhasználása:

vegyiparban, fémfelületek tisztítására, marására, háztartási sósav műanyaggyártás,festékek,gyógyszerek előállítására, vízkőoldásra

mészkő+sósav=szén-dioxid+víz+kalcium-klorid

5.előfordulása:

Természetben vulkáni gázokban, gyomornedvben fordul elő.

 

 

 

 

VII. főcsoport. Halogénelemek

 

A klór : Cl2

 

Cl-Cl

 

1.tulajdonságai: sárgászöld színű, kellemetlen szagú, gáz, mérgező, erős oxidálószer, sűrűsége nagyobb a levegőnél, közepesen oldódik vízben, fertőtlenítő, színtelenítő hatású, nagyon reakcióképes,

 

2.előfordulása: csak vegyületeiben, pl, sósav, konyhasó,hypó, klórmész

 

3.előállítása: a, laborban: kálium-permanganát+sósav

 

 b, iparban: konyhasót elektromos árammal bontják

 

4.reakciói:  

 

                  2  Fe+3Cl2=2FeCl3 redoxi reakció

 

                           2 Na+Cl2=2 NaCl redoxi reakció

 

                    H2+Cl2=2 HCl

 

5.felhasználása:

 

színtelenítésre, fertőtlenítésre, műanyaggyártás klórtartalmú vegyületek előállítására

 

A jód

 

1.Tulajdonsága: acélszürke kristályos anyag. Jellegzetes szagú.  Szublimál.  Alkoholban , és benzinben jól oldódik.

 

2. Reakciói: jód az alumíniummal hevesen reagál. Fémekkel sók keletkeznek.

 

3. Előfordulásuk:  vegyületeiben. Természetben nem,  csak vulkáni gázokban.

 

 

 

 

 

 

 Ózon: O3

 1. 1.     Allotrópia: elemek többféle módon alkothatnak  molekulát vagy eltérő a halmazszerkezetük
 2. 2.     Keletkezése:  ultraibolya sugárzás hatására:

O2----àO+O                              O2+O---àO3

Magas légrétegben a keletkezés és az elbomlás egy időben játszódik le.

Környezetünkben: kvarcoláskor, fénymásoláskor, kipufogó gázok, nitrogén-oxidok  hatására keletkezik.

  3.Tulajdonsága: jellegzetes szagú, mérgező, erélyes oxidálószer, ezért fehérítő és fertőtlenítő hatású.

4. Hatása:  a Föld felszínén az ultraibolya sugárzás: szembántalmat, nehézlégzést, tüdőelégtelenséget,  immunrendszer gyengülését,  fotoszintézist zavarja, tengeri  táplálék láncot csökkenti, bőrrákot okoz.

                             Magas légkörben: szabályozza a Föld hőgazdálkodását. Ózonpajzs

5.Oxigén körforgása: 52. old.

                                                                                                A kén

S

1.     Tulajdonságai:  

sárga ,szilárd, kékes lánggal ég, molekularácsa van, fertőtlenítő, gombaölő hatású, alacsony olvadáspontú, kén olvadása-amorf=gumiszerű,vízben nem oldódik.                     2.    Előfordulása:

elemi állapotban  és vegyületeiben a természetben előfordul.

/vulkánok mellett/

 1. Vegyületei:                                    szulfidok                         

                                              a,  Fe+S= FeS

                                          b,  Zn+S= ZnS

                                          c,   Hg+S=HgS

 1. Felhasználása:

kénsav-és gumigyártáshoz, növényvédő szerek, gyógyszerek, festékek, kozmetikumok előállításánál is.

 

                                 

A kén oxidjai és a kénsav

                                                kén-dioxid: SO2

S+O2=  SO2

Színtelen, szúrós szagú, mérgező gáz. Redukálóhatású. Fertőtlenít, színtelenít, levegőt szennyezi: savas eső okozója. Vízben jól óldódik. Baktériumölő.

kén-trioxid: SO3

2 SO2+O2=2 SO3

Vegyipari alapanyag : bőrgyógyászati krémek, sebhintőpor, gumiipar

                                               SO3+ H2O= H2SO4

                                                    A kénsav: H2SO4

1.tulajdonságai:

Színtelen , jellegzetes szagú, a levegőnél nagyobb sűrűségű olajszerű folyadék, vízzel korlátlanul elegyedik, erősen felmelegszik.  Tilos a kénsavba vizet önteni!!! 98%-os, maró, roncsoló hatású, erős vízelvonószer.

                                           H2 SO4+H2O=  SO42-+H3 O+         sav-bázis reakció

2.előállítása:

kén+oxigén=kén-dioxid+katalizátor=kén-tioxid+víz=kénsav

3.reakciói:   

a, fémek a kénsavból hidrogént fejlesztenek:    

Fe+ H2SO4=FeSO4+H2 redoxi reakció

         b, lúgos kémhatású oldattal közömbösíthető: indikátorokkal kimutatható savas kémhatás/fenolftalein,lakmusz,univerzális/

                       H2SO4+2 NaOH=Na2SO4+2 H2O  sav-bázis reakció

4.felhasználása:

vegyiparban, műtrágyagyártás,festékek,gyógyszerek, mosószerek előállítására, akkumulátorokban,

 

Gyakorlás, Összefoglalás, Dolgozat

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 6
Tegnapi: 11
Heti: 6
Havi: 76
Össz.: 67 673

Látogatottság növelés
Oldal: Vázlatok kémiából 8. évfolyam
Köszöntelek a honlapomon! - © 2008 - 2015 - edittanar.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

EladoDomain.NET támogatásával a HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: nátrium tulajdonságai - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »