Köszöntelek a honlapomon!

edittanar@gmail.com

 

2013/2014-es tanév

Eredményes, Örömteli tanévet!

Nevetés

A cink csoport elemei:

Zn: cink

 1. Tulajdonságai: kékesfehér színű, könnyen megolvasztható nehéz fém.
 2. Reakciói: szobahőmérsékleten oxidálódik, összefüggő oxidréteg, savakban és lúgokban H2 fejlődés közben oldódik, kénporral hevítve hevesen egyesül,
 3. Ötvözetei: horganyzott bádog(Fe+Zn), sárgaréz(Cu +Zn),
 4. Felhasználása: ötvözeteit, zseblámpaelemek, ZnO-festékek, lakkok,  ZnS-röntgen készülék, képernyők, órák számlapja.

 

                                                    Higany: Hg

 1. 1.      Tulajdonságai: ezüstszínű, szagtalan, cseppfolyós,  gőze mérgező,oldódó vegyületei is, felületi feszültsége nagy, kénnel már szobahőmérsékleten reagál (HgS- nem szublimál, cinnabarit).
 2. 2.      Ötvözetei: amalgám(Hg+Ag, Hg+Cu, Hg+Au,)
 3. 3.      Felhasználása: hőmérőkben, kvarclámpákban, műszerekben, laboratóriumi eszközökben.

Kadmium: Cd

 1. 1.      Cinkhez hasonló, ötvöző elem (korrózió védelem), vegyületei nagyon mérgezőek,
 2. 2.      Felhasználása: lúgos akkumulátorok, elemek készítése, atomreaktorokban neutronlassító.

 

 Ártatlan

 

AZ EZÜST ÉS AZ ARANY

A: Az ezüst:Ag

 1. 1.    Tulajdonságai: ezüstfehér, szagtalan, szilárd, réznél puhább, aranynál keményebb, nehéz fém, jól megmunkálható, a legjobb hő-és elektromos vezető, könnyen megolvasztható
 2. 2.    Reakciói: nedves és kén-hidrogént tartalmazó levegőn fekete réteg alakul ki a felszínén. Reakcióképessége kicsi. Tömény salétromsav először oxidálja, majd oldja. /választóvíz/. Jól ötvözhető: higannyal amalgámot képez-fogtömés.

AgCl és AgBr csapadékok fény hatására bomlanak- fényképezésnél használják

Az oldodó ezüst vegyületek mérgezőek!!

 1. 3.    Felhasználása: gyógyászat: láptiszt-szemölcsök (AgNO3/, gomba és baktériumölő, fertőtlenítő hatású, /ezüstszűrő ivóvíz csírátlanítása/,  ezüstpoharak, evőeszközök, elektromos berendezések,

B: Az arany

 1. Tulajdonsága: sárga, csillogó fém, puha, körömmel is karcolható, legjobban nyújtható, hengerelhető. Elektromosságot, hőt kitűnően vezeti. A fényt és a hősugarakat visszaveri.
 2. Reakciói: legtöbb kémiai anyaggal ellenálló. Királyvíz: -1 tf.  cc. salétromsav és 3 tf. cc. sósav elegye- az aranyoldó szer. Természetben elemi állapotban fordul elő.
 3. Felhasználása: ötvözik Ag-tel, Pt-val, Cu-zel, Ni-lel. Elektronikai ipar, irányítástechnikai berendezések, elektromos mérőkészülékek, számítógépek egyes részeinek gyártásához. Porcelánipar, ékszerek gyártása.
 4. Karát fogalma: 146. old.

Házi feladat: 144-145-146 oldal. Kérdések és feladatok.

Király

 

A RÉZ CSOPORT ELEMEI:

Cu, Ag, Au

 

A réz: Cu

 1. Tulajdonsága: vörös ,  nedves levegőn zöld színű /patina/,  szilárd, magas  az olvadáspontja, forráspontja, nehézfém, hőt és elektromosságot vezeti, jól megmunkálható
 2. Reakciói:

a, égésterméke: fekete színű CuO,

    2Cu+O2=2CuO

b, kénnel barnásfekete CuS

   Cu+S=CuS

c, sósavban nem oldódik,tömény kénsavban, azaz oxidáló savakban  igen

d, rézgálic /kékkő/:CuSO4*5H2O,

e, bordói lé: szőlőpermetezésre használt, oltott mésszel kevert réz-szulfát

Vegyületei az élő szervezetre mérgezőek!!

 1. Ötvözetei: sárgaréz (réz és cink), bronz(réz és ón), újezüst és az alpakka(réz és nikkel)
 2. Felhasználása:

vezetékek, üstök, ipari edények, kupolák, tetőfedésre, rézmetszetekÁrtatlan

Ártatlan

Vasgyártás

Vasércfajták: magnetit, hematit, limonit, sziderit

1. Nyersvasgyártás:   lényege: a vasérc redukálószerrel (C, CO) történő redukciója

                  nyersanyaga: a vasérc

                 segédanyagai: koksz, mészkő, levegő

                 melléktermékei: salak, torokgáz

 terméke: nyersvas 3-4%-os széntartalommal(rideg, törékeny)

                 helye: nagyolvasztó

 kémiai folyamata: Fe2O3 +3COredukció2Fe+3CO2

2.Acélgyártás: nyersvas széntartalmát 1,7% alá csökkentik.

                        (A széntartalom egy részét kiégetik a vasból, LD-konverteres eljárással)

3. Ötvözetek: (finomítás) A több fémből álló fémes anyagok az ötvözetek. Olvadékok összekeverésével valósítják meg. A korrózióvédelemnek is hatékony módja.

Leggyakoribb ötvözőelemek: króm, nikkel, mangán, wolfrám, vanádium

 

 

A vas Fe

Tulajdonságai: szürkésfehér

                        lágy fém

                        sűrűsége 7,8 kg/dm3 (nehéz fém)

                        hőt, elektromosságot vezeti

                       mágnesezhető

                       jelentős ipari fém

                      nedves levegőn rozsdásodik

                      atomja 2 vagy 3 elektront veszítve alakul ionná

Reakciói:

-Oxidáció során Fe2O3 vas-oxid keletkezik.

-savas kémhatású oldatokban a Fe, H2 fejlődés mellett feloldódik

KORRÓZIÓ a fémek felületén a környezet hatására végbemenő kémiai átalakulás

 

 

AZ ÓNCSOPORT

/IV. főcsoport/

Az ón :Sn

 1. Tulajdonsága:  szilárd, ezüstfehér, jól megmunkálható, nehézfém, ötvöző elem, olvadáspontja alacsony , amfoter  .
 2. Felhasználása: használati tárgyak,  fehér bádog (acél és ón), bronz (réz és ón), lágyforrasz(ón és ólom)

Az ólom: Pb

 1. szürke, szilárd, nehézfém, jól megmunkálható, korrózióálló, olvadáspontja alacsony, lágy, nagy  a reakciókészsége, vegyületei méreg,
 2. Felhasználása:  kristályvázák, poharak csillárok, színes üvegmozaik, csapágy, sörét, kábelek, akkumulátor lemezeit,csövek.

Sugárvédelem-atomreaktorok, röntgenben,

 1. Érce: galenit (PbS) 132. old.

 Meglepett

Vigyor

 

III. főcsoport elemei és vegyületei:

Földfémek

Az alumínium: AI

 1. Tulajdonsága: ezüstfehér

                           jól nyújtható, hengerelhető

                           kitűnő  hő és áramvezető

                           sűrűsége: 2.7 kg/dm3  könnyűfém

                           felületét összefüggő oxidréteg védi

 1. Reakciói:

 - Oxidációjakor AI2O3 (alumínium-oxid) keletkezik. /amfoterm/

               - A vizet bontja AI(OH)3( alumínium-hidroxid ), fehér, vízben nem oldódó    

                 csapadék keletkezik.

               -savas és lúgos oldatokkal egyaránt reakcióba lép./AMFOTER anyag/

 

 Nevetés

Alumínium gyártása

Ércek:  azok a természetes anyagok, amelyekből a fémeket gazdaságosan előállítják.

Kohászat:  fémek előállítása az érceikből redukcióval

Az alumínium érce a BAUXIT.

Al gyártás munkaszakaszai:

1.       TIMFÖLDGYÁRTÁS

Bauxitból  NaOH hozzáadásával Al(OH)3 nyernek, majd ezt kiizzítva timföldet: Al2O3 kapnak.

2.       ELEKTROLÍZIS       

Al2O3  olvadék redukciója elektromos árammal

   +pólusán (anódon) Oxigén válik ki       

   - pólusán (katódon) alumínium válik ki

 3. Ötvöző elemei: réz, cink, magnézium, mangán, szilícium

              Háztartási eszközök, ablakkeretek,, állványok, sátrak, csövek, közlekedési eszközök készülnek Al      ötvözetből

A tiszta alumínium-oxid a korund ------rubin, zafír

Rosszall

A VÍZ KEMÉNYSÉGE ÉS A VÍZLÁGYÍTÁS


1. Vizek keménységét az oldott kalcium-és magnézium vegyületek okozzák.


a, kemény víz: sok oldott kalcium-és magnézium vegyületeket tartalmaz
CaCO3+CO2+H2O-àCa(HCO3)2-à vízben oldódik
vízkő <---- forralás Ca(HCO3)2


b, lágy víz: nem tartalmaz oldott kalcium-és magnézium vegyületeket


2. Vízlágyítás: a vízben oldott kalcium vegyületeket vízben oldhatatlan vegyületekké alakítják.
-forralással
-vegyszerek alkalmazásával
-ioncserélő eljárással
kálcium-klorid+nátrium-karbonát--àkalcium-karbonát+nátrium-klorid

kálcium-szulfát+nátrium-foszfát----àkálcium-foszfát+nátrium-szulfát

Rosszall

A periódusos rendszer II. főcsoportjának elemei,
(alkáliföldfémek)

Jellemzői: 2 legkülső elektron, 2 elektron leadásával 2+ kationná válik,
elemi állapotban nem fordulnak elő.


A kálcium Ca


Tulajdonságai: ezüst fehér, könnyű fém, fémes fényű , levegőn könnyen oxidálódik,(CaO), lángfestése téglavörös, vízben hidrogénfejlődés közben oldódik /Ca(OH)2 /, oldata lúgos kémhatású,redukáló, 
Előállításuk: kloridjaik olvadékának elektrolízisével.
Előfordulásuk: ion formában, sejtnedvekben, csontok, kagylók, csigák, korallok vázának felépítésében vesznek rész. A földkéreg 7. leggyakoribb eleme.

 

Zavarban van


Alkáliföldfémek fontosabb vegyületei:

Általános jellemzőik: többségük fehér, kristályos. Vízben kloridok , nitrátok oldódnak, karbonátok, szulfátok nem.

Természetben a magnézium és kalcium -karbonátok előfordulnak.

1.  CaCO3 kalcium-karbonát(mészkő, márvány, kréta, kalcit, tojáshéj), fehér, ionkristály,vízben nem oldódik, sósav hatására pezseg/ezzel lehet kimutatni/

2. CaO kalcium-oxid /égetett mész/,

 3. Ca(OH)2   kalcium-hidroxid /oltott mész/

  4. CaSO4*2H2O kalcium-szulfát /gipsz/

Kémiai folyamatok az építőiparban

 

mészégetés: CaCO3 -----> hőbomlás CaO+CO2

mészoltás: CaO +H2O----> Ca(OH)2

habarcs megkötése: Ca(OH)2+ CO2------> CaCO3+H2O

 

 

Ártatlan

AZ I. FŐCSOPORT ELEMEI ÉS VEGYÜLETEI

Alkálifémek

 NÁTRIUM

1.    főcsoport elemeinek legfontosabb tulajdonságai:

-Külső elektronok száma egy. Egy elektron leadásával egyszeres pozitív ionná alakulnak. Ionkötésű vegyületek. Könnyűfémek. Erélyes redukálószerek.

 2.    A nátrium tulajdonságai.

-ezüstfehér, puha, késsel vágható, könnyűfém

-reakciókészsége igen nagy, petróleum alatt tárolják, enyhe melegítésre is meggyullad, vízzel hevesen reagál, csak vegyületeiben fordul elő

  3.  Előállítása: konyhasóból elektromos árammal.

  4.  Felhasználása: redukálószerként, nátriumlámpa készítése

Zavarban van

VEGYÜLETEI:

1.Nátrium-hidroxid:NaOH (lúgkő vagy marónátron),

-fehér , szilárd, erősen nedvszívó ionvegyület, vízben jól oldódik,

oldata lúgos kémhatású, oldódása exoterm folyamat, erős lúg, maróhatású, fehérjeroncsoló, szembejutva vakságot okozhat, MÉRGEZŐ

2.Nátrium-klorid: NaCI (kősó, konyhasó)

-színtelen, szilárd ionkötésű, ionrácsa van , kristályai kocka alakú,

nedvszívó, levegőn elfolyósodik, vízben jól oldódik használják., oldata semleges kémhatású, oldata vezeti az áramot, szilárdan nem,

-élettani szerepe: a testfolyadékok alkotórésze, ételízesítésre, tartósításra , konzerválásra használják, ipari nyersanyag

 3. Nátrium-karbonát:Na2CO3(szóda, sziksó)

  -fehér, kristályos vegyület, vízben jól oldódik lúgos kémhatású, jó    zsíroldószer, üveggyártás nyersanyaga,

 

 

 Király

A FÉMEK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE


1. Fémes elemekre jellemző általános tulajdonságok:
-kevés -1,2,3-külső elektron, jó megmunkálhatók, elektromos áramot és a hőt jól vezetik, jellemző kötésük a fémes kötés, fémkristályt, fémrácsot alkotnak, 
-szobahőmérsékleten szilárdak/kivéveHg/
-Szürke színűek/kivéve Cu és Au/
-sűrűségük igen változatos: 5g/cm3felett nehézfém, alatt könnyűfém
-olvadáspont és a keménység a kötés erősségétől függ
-ötvözetek fogalma, csoportosításuk /98-99.. old/


A FÉMEK KÉMIAI TULAJDONSÁGAI


-elektron leadással alakulnak ionná. Ez a folyamat az oxidáció:
K=K++1e- Na=Na++1e- Ca=Ca2++2e- Al=Al3++3e-
-kémiai reakciókban redukálószerként viselkednek,
-savakból hidrogént fejlesztenek
a, fémek reakciói oxigénnel
b, fémek reakciói vízzel
c, fémek reakciói savakkal
-híg savakkal
-tömény savakkal
d,fémek reakciói fémionokkal
-fontos kémiai tulajdonságuk a REDUKÁLÓKÉPESSÉG. Milyen mértékben képes elektront leadni, vagyis redukálni. Képesek a sorban utánuk következő elem ionjait redukálni (annak elektront átadni), és helyébe lépni.
K Ca Na Mg Al Zn Fe Co Ni Sn Pb H Cu Ag Hg  Au


A FÉMEK KORROZIÓJA, A KORROZIÓVÉDELEM


1. korrózió fogalma
2. felületi oxidréteg lehet tömör, laza
-aktív 
-passzív fémek
3. Korrózióvédelem, ha aktív a felületvédelem: fémbevonat készítése
                                                                       : katódos fémvédelmi eljárás
                                ha passzív védelem: mázolás, lakkozás,zománcozás,
                                passzív réteg kialakítása, fémbevonat készítés

 

 

Vigyor

 

IV. főcsoport 

A szén C  

1.Természetben két allotróp módosulata van:

a,Grafit                                                                 b,Gyémánt

sötétszürke, átlátszatlan                            színtelen, átlátszó, nagy a

fémes fényű, lágy,                                     fénytörő képessége

vezeti az áramot                                        legkeményebb term. anyag

elektródák, olvasztótégelyeket           fúrófejek, üvegvágókban alkalmazzák

készítenek belőle                                    drágakő, briliáns

réteges szerkezetű                                       térhálós atomrácsa van                               

2.Mesterséges  allotróp módosulata: fullerén C60: puhák, 70%-ra összenyomva keményebb, mint a gyémánt, szigetelők, félvezetők

3. Mesterségesen előállított: faszén, koksz

4. A szén erélyes redukálószer magas hőmérsékleten. 84. old.

 

 Király

                                    A szén-oxidjai és a szénsav

1.Szén-dioxid

   szén+oxigén=szén-dioxid     exoterm folyamat

a, Tulajdonsága:

színtelen, szagtalan, égést elfojtja, belélegezve fulladást okozhat,levegőnél nagyobb sűrűségű, vízben közepesen oldódik, szénsav lesz belőle, poláris kovalens kötése van, de a molekula apoláris, meszes víz a hatására megzavarosodik

b,Előfordulása:

levegőben, földgázban, ásványvizekben, „üvegházhatás”,

c,Felhasználása:

szódavíz előállításra, szárazjég formájában hűtésre,elektromos berendezések oltására

 2. Szén-monoxid

  szén-dioxid+szén=szén-monoxid

a, tulajdonsága:

színtelen ,szagtalan, erősen mérgező, vízben alig oldódó gáz, halványkék lánggal ég,  erős redukálószer, égéshője nagy, ezért fűtőgázként használják ,88. old.

3. Szénsav : H2CO3

szén-dioxid+víz= szénsav

a, tulajdonsága:

 színtelen, szagtalan, savanykás, savas kémhatású,gyenge sav,            

bomlékony, vegyületei a karbonátok:(CO32-),

 szénsav+víz=oxóniumion+karbonátion

 CaCO3, Na2CO3 89. old.

b, természetben is előfordul, gyógyító hatásúak.

 

 

 Zavarban van

A szilícium és vegyületei

Si,  SiO2,  H2SiO3,

 1. tulajdonságai: /kovakő/

sötétszürke, csillogó, szilárd,  kemény, magas olvadáspontú ,félvezető,

2.előfordulása:

második leggyakoribb elem, földkéreg egy negyede kötött állapotú szilícium: homok, kavics, agyag szilícium vegyület.

3.felhasználása:

számítógépek alkotórésze, tranzisztorok, napelemek, fényelemek, áramkörök készülnek belőle.

4.Vegyületei:

a, szilícium-dioxid: /kvarc/ legelterjedtebb ásvány, kavicsban-, homokban találhatók, drágakövek , koronázási ékszerek, kvarc órák, üvegek,

b, kovasav: H2SiO3,

 c, szilikátok: SiO32-/szilikát –ion/

                                         Összefoglalás, témazáró

Meglepett

V. főcsoport elemei és vegyületei

A nitrogén és vegyületei

N2

 

1.tulajdonságai: színtelen, szagtalan, , kevéssé reakcióképes, közömbös gáz

2.előfordulása:    levegő 4/5 részét alkotja, élőszervezet vegyületeinek   alkotórésze

3. előállítása: levegőből

4. felhasználása: ammóniát és salétomsavat gyártanak

5. vegyületei:

nitrogén-monoxid: NO  -színtelen,gáz, mérgező

nitrogén-dioxid: NO2     -vörösbarna gáz, mérgező, hőerőművekben,

                              motorokban képződik , szmog képződés, savas eső

ammónia: NH3           -színtelen, szúrós szagú gáz    

salétromsav:HNO3    -színtelen , szúrós szagú folyadék, 65t%, fényhatására bomlik,

maró hatású, erélyes oxidálószer, erős sav,

                               -  választóvíz, /Cu-t és az Ag-t oldja, Au-t nem/

                               - királyvíz: sósavval 1:3  arányban az Au-t is odja

                         -felhasználják: robbanószer, műtrágya/pétisó: ammónium-nitrát/, festékgyártás,   gyógyszeripar

                        -híg salétromsav a fémeket nitrogén-oxidok fejlődése közben oldja

 

                            -nitrátok: /NO3- , nitrát-ion/:nátrium-nitrát, réz-nitrát,

A foszfor és vegyületei:

 

1.tulajdonságai:

fehérfoszfor:szilárd, erősen mérgező, zsírokban, olajokban jól oldódik, már alacsony hőmérsékleten is lángra lobban,ezért víz alatt tárolják

vörösfoszfor: porszerű, semmiben sem oldódik, nem mérgező,

 gyufás doboz érdes fele, Irinyi János- gyufa feltalálója allotrop módosulat, vízzel foszforsav: H3PO4 keletkezik

Foszforsav: H3PO4

1.      tulajdonsága:

színtelen, könnyen olvadó, kristályos anyag, nem mérgező, vízben könnyen oldódik, oldata savanyú ízű,

2. felhasználása:

üdítőitalokat ízesítenek vele, vízkövet, rozsdafoltot távolítanak el vele, 3.vegyületei a foszfátok: PO43-

-Ca3(PO4)2  kálcium-foszfát:csontok tartalmaznak, szuperfoszfát műtrágya, vízlágyítás, mosószerek gyártása,

-Na 3PO 4 trinátrium-foszfát, trisó vízben jól oldódik

 

Király

 

   A kén oxidjai és a kénsav

                                                kén-dioxid: SO2

S+O2=  SO2

Színtelen, szúrós szagú, mérgező gáz. Redukálóhatású. Fertőtlenít, színtelenít, levegőt szennyezi: savas eső okozója. Vízben jól óldódik. Baktériumölő.

kén-trioxid: SO3

2 SO2+O2=2 SO3

Vegyipari alapanyag : bőrgyógyászati krémek, sebhintőpor, gumiipar

                                               SO3+ H2O= H2SO4

                                                    A kénsav: H2SO4

1.tulajdonságai:

Színtelen , jellegzetes szagú, a levegőnél nagyobb sűrűségű olajszerű folyadék, vízzel korlátlanul elegyedik, erősen felmelegszik.  Tilos a kénsavba vizet önteni!!! 98%-os, maró, roncsoló hatású, erős vízelvonószer.

                                           H2 SO4+H2O=  SO42-+H3 O+         sav-bázis reakció

2.előállítása:

kén+oxigén=kén-dioxid+katalizátor=kén-tioxid+víz=kénsav

3.reakciói:   

a, fémek a kénsavból hidrogént fejlesztenek:    

Fe+ H2SO4=FeSO4+H2 redoxi reakció

         b, lúgos kémhatású oldattal közömbösíthető: indikátorokkal kimutatható savas kémhatás/fenolftalein,lakmusz,univerzális/

                       H2SO4+2 NaOH=Na2SO4+2 H2O  sav-bázis reakció

4.felhasználása:

vegyiparban, műtrágyagyártás,festékek,gyógyszerek, mosószerek előállítására, akkumulátorokban,

 

Gyakorlás, Összefoglalás, Dolgozat

 

       A kén

S

1.     Tulajdonságai:  

sárga ,szilárd, kékes lánggal ég, molekularácsa van, fertőtlenítő, gombaölő hatású, alacsony olvadáspontú, kén olvadása-amorf=gumiszerű,vízben nem oldódik.                     2.    Előfordulása:

elemi állapotban  és vegyületeiben a természetben előfordul.

/vulkánok mellett/

Vegyületei:                                   

szulfidok                         

                                         a,  Fe+S= FeS

                                          b,  Zn+S= ZnS

                                          c,   Hg+S=HgS

Felhasználása:

kénsav-és gumigyártáshoz, növényvédő szerek, gyógyszerek, festékek, kozmetikumok előállításánál is.

Zavarban van

  

 

A hidrogén-peroxid

H2O2

1.Tulajdonsága: színtelen, szagtalan, a víznél sűrűbb folyadék, erős oxidálószer, töményen robbanó anyag.

2. Bomlásakor atomos állapotú oxigén szabadul fel.

3. Katalizátor fogalma. /mangán-dioxid, cigarettahamu/

4. Felhasználása: színtelenítésre, fertőtlenítésre, szagtalanítószerként,oxidálószerként, üzemanyagként

 

 

 Zavarban van

                                                 Vizes oldatok kémhatása

 1. Indikátor fogalma, fajtái. pH fogalma
 2. Oxónium ion és hidroxid ion keletkezése
 3. Sav, bázis fogalma. Sav-bázis reakció, közömbösítés
 4. Kémhatások: savas, lúgos, semleges

 Ártatlan

                A víz H2O

 

 1. Tulajdonságai: átlátszó, szagtalan, íztelen, a természetben mindhárom halmazállapotban van, sűrűsége +4o C  a legnagyobb, kitűnő oldószer, dipólus molekula, atomjai között poláris kovalens kötésű, molekulák között: másodrendű  hidrogénkötés van.

 2. Előfordulása: földfelszínét víz borítja, víz körforgása, természetes vizek, az iható víz a készlet 1 %, testünk mintegy 60% -a víz

 3. Felhasználása: háztartásban ivóvízként, főzésre, mosásra, fürdésre,

                             iparban: oldószerként, hígítószerként, vegyipari                                                      alapanyag: papír, cukor,  timföldgyártásnál.

 4.Kiselőadás: 52. és a 56. oldalak

Kacsintás

Ózon: O3

1. Allotrópia: elemek többféle módon alkothatnak  molekulát vagy eltérő a halmazszerkezetü

2.Keletkezése:  ultraibolya sugárzás hatására:

O2---->O+O                              O2+O--->O3

Magas légrétegben a keletkezés és az elbomlás egy időben játszódik le.

Környezetünkben: kvarcoláskor, fénymásoláskor, kipufógázok, nitrogén-oxidok  hatására keletkezik.

3.Tulajdonsága: jellegzetes szagú, mérgező, erélyes oxidálószer, ezért fehérítő és fertőtlenítő hatású.

4. Hatása:  a Föld felszínén az ultraibolya sugárzás: szembántalmat, nehézlégzést, tüdőelégtelenséget,  immunrendszer gyengülését,  fotoszintézist zavarja, tengeri  táplálék láncot csökkenti, bőrrákot okoz.

                             Magas légkörben: szabályozza a Föld hőgazdálkodását. Ózonpajzs

5.Oxigén körforgása: 52. old.

                                                                                 A kén

S

1.     Tulajdonságai:  

sárga ,szilárd, kékes lánggal ég, molekularácsa van, fertőtlenítő, gombaölő hatású, alacsony olvadáspontú, kén olvadása-amorf=gumiszerű,vízben nem oldódik.                     2.    Előfordulása:

elemi állapotban  és vegyületeiben a természetben előfordul.

/vulkánok mellett/

Vegyületei:                                   

szulfidok                         

                                         a,  Fe+S= FeS

                                          b,  Zn+S= ZnS

                                          c,   Hg+S=HgS

Felhasználása:

kénsav-és gumigyártáshoz, növényvédő szerek, gyógyszerek, festékek, kozmetikumok előállításánál is.

 Zavarban van

                                             VI. főcsoport   

Oxigéncsoport 

Az oxigén 

                                         O=O 

1.Tulajdonságai: színtelen, szagtalan, gáz, „tűzlevegő, éltető levegő”, jó oxidálószer, levegőnél nagyobb  sűrűségű, vízben kismértékben oldódik,égést táplálja,kétatomos molekula,

2. Reakciói: fémekkel és nemfémekkel oxidokat képez./kivétel a halogének és a nemesfémek/

 3.Előfordulása: elemi állapotban a légkörben: 21%, a leggyakoribb elem, valamint vegyületeiben,

 4.Előállítása: laborban: higany-oxid , kálium-permanganát hevítésével

 5.Vegyületei az oxidok.   redoxi reakció, fotoszintézis , levegőből cseppfolyosítással, vízből elektromos árammal

 6. Felhasználása:magasabb rendű élőlények létfeltétele, gyógyászatban lélegeztetésre, magas hőmérsékletű lángok előállítására.

                                                   Vigyor 

                          A sósav,                                                                                                hidrogén-klorid

                                             HCl      H-Cl

1.tulajdonságai:színtelen , szúrós szagú, a levegőnél nagyobb sűrűségű gáz, vízben kitűnően oldódik és sósav lesz belőle. 38%-os, „füstőlgő sósav”

HCl+H2O => H3O++Cl-   sav-bázis reakció

2.előállítása: konyhasó+kénsav,                                 H2+Cl2,=2HCl

3.reakciói:   

fémek a sósavból hidrogént fejlesztenek:    

Zn+2 HCl= ZnCl2+H2 sók keletkeznek, redoxi reakció

lúgos kémhatású oldattal közömbösíthető: indikátorokkal kimutatható/fenolftalein,lakmusz,univerzális/

HCl+NaOH=NaCl+H2O  sav-bázis reakció

 4.felhasználása:

vegyiparban, fémfelületek tisztítására, marására, háztartási sósav műanyagyártás,festékek,gyógyszerek előállítására, vízkőoldásra

mészkő+sósav=szén-dioxid+víz+kálcium-klorid

 

 Nevetés

VII. főcsoport.

Halogénelemek

&

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 15
Tegnapi: 73
Heti: 228
Havi: 878
Össz.: 49 506

Látogatottság növelés
Oldal: Vázlatok kémiából 8. évfolyam
Köszöntelek a honlapomon! - © 2008 - 2014 - edittanar.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

EladoDomain.NET támogatásával a HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: edittanar.hupont.hu - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »