Köszöntelek a honlapomon!

edittanar@gmail.com

 Király

 A FÉMES ELEMEK ÉS VEGYÜLETEIK

 1. Fémes elemekre jellemző általános tulajdonságok:

-kevés -1,2,3-külső elektron, jó megmunkálhatók, elektromos áramot és a hőt jól vezetik, jellemző kötésük a fémes kötés, fémkristályt, fémrácsot alkotnak,

-sűrűségük igen változatos: 5g/cm3felett nehézfém, alatt könnyűfém

-elektron leadással alakulnak ionná. Ez a folyamat az oxidáció:

K=K++1e-     Na=Na++1e-        Ca=Ca2++2e-    Al=Al3++3e-

-kémiai reakciókban redukálószerként viselkednek,

-fontos kémiai tulajdonságuk a REDUKÁLÓKÉPESSÉG. Milyen mértékben képes elektront leadni, vagyis redukálni. Képesek a sorban utánuk következő elem ionjait redukálni (annak elektront átadni), és helyébe lépni.

KCaNaMgAlZnFeHCuHg AgAu

-savakból hidrogént fejlesztenek

 Király

A FÉMEK KORROZIÓJA, A KORROZIÓVÉDELEM

 1. korrózió fogalma
 2. felületi oxidréteg  lehet tömör, laza

-aktív

-passzív fémek

               3. Korrózióvédelem, ha aktív a felületvédelem: fémbevonat készítése

                                                                                          : katódos fémvédelmi eljárás

                                                 ha passzív védelem: mázolás, lakkozás,zománcozás,

                                            passzív réteg kialakítása, fémbevonat készítés             Zavarban van

 

AZ I. FŐCSOPORT ELEMEI ÉS VEGYÜLETEI

Alkálifémek

 NÁTRIUM

 1. főcsoport elemeinek legfontosabb tulajdonságai:

-Külső elektronok száma egy. Egy elektron leadásával egyszeres pozitív ionná alakulnak. Ionkötésű vegyületek. Könnyűfémek. Erélyes redukálószerek.

 1. A nátrium tulajdonságai.

-ezüstfehér, puha, késsel vágható, könnyűfém

-reakciókészsége igen nagy, petróleum alatt tárolják, enyhe melegítésre is meggyullad, vízzel hevesen reagál, csak vegyületeiben fordul elő

             3.  Előállítása: konyhasóból elektromos árammal.

            4.  Felhasználása: redukálószerként, nátriumlámpa készítése

Nevetés

VEGYÜLETEI:

 1. Nátrium-hidroxid:NaOH (lúgkő vagy marónátron),

-fehér , szilárd, erősen nedvszívó ionvegyület, vízben jól oldódik,

oldata lúgos kémhatású, oldódása exoterm folyamat, erős lúg, maróhatású, fehérjeroncsoló, szembejutva vakságot okozhat, MÉRGEZŐ

 1. Nátrium-klorid: NaCI (kősó, konyhasó)

-színtelen, szilárd ionkötésű, ionrácsa van , kristályai kocka alakú,

nedvszívó, levegőn elfolyósodik, vízben jól oldódik használják., oldata semleges kémhatású, oldata vezeti az áramot, szilárdan nem,

-élettani szerepe: a testfolyadékok alkotórésze, ételízesítésre, tartósításra , konzerválásra használják, ipari nyersanyag

            3. Nátrium-karbonát:Na2CO3(szóda, sziksó)

              -fehér, kristályos vegyület, vízben jól oldódik lúgos kémhatású, jó    zsíroldószer, üveggyártás nyersanyaga,

 

 

 

 

 

 

I. félév

 Nevetés

A víz H2O

O

                                                  H             H

1. tulajdonságai: színtelen, szagtalan, a természetben mindhárom halmazállapotban van, sűrűsége +4o C

                                        a legnagyobb, kitűnő oldószer,

2. előfordulása: földfelszínét víz borítja, víz körforgása, természetes vízek, az iható víz a készlet 1 %

3. felhasználása: háztartásban ivóvízként, főzésre, mosásra, fürdésre,

                                       iparban: oldószerként, hígítószerként, vegyipari alapanyag: papír, cukor,  timföldgyártásnál.

 

Ártatlan 

A klór : Cl2

Cl-Cl

1.tulajdonságai:sárgászöld színű, kellemetlen szagú, gáz, mérgező, erős oxidálószer, sűrűsége nagyobb a levegőnél, közepesen oldódik vízben, fertőtlenítő, színtelenítő hatású, nagyon reakcióképes,

2.előfordulása:csak vegyületeiben, pl, sósav, konyhasó,hypó, klórmész

3.előállítása: a, laborban: kálium-permanganát+sósav

                         b, iparban: konyhasót elektromos árammal bontják

4.reakciói:  

                  2  Fe+3Cl2=2FeCl3 redoxi reakció

                           2 Na+Cl2=2 NaCl redoxi reakció

                    H2+Cl2=2 HCl

5.felhasználása:

színtelenítésre, fertőtlenítésre, műanyaggyártás klórtartalmú vegyületek előállítására

                        

                                                                     Rosszall

 

A sósav,      hidrogén-klorid

      HCl      H-Cl

1.tulajdonságai:színtelen , szúrós szagú, a levegőnél nagyobb sűrűségű gáz, vízben kitűnően oldódik és sósav lesz belőle. 38%-os, „füstőlgő sósav”

HCl+H2O->      H3O++Cl-   sav-bázis reakció

2.előállítása: konyhasó+kénsav,                                 H2+Cl2,=2HCl

3.reakciói:   

fémek a sósavból hidrogént fejlesztenek:     Zn+2 HCl= ZnCl2+H2 sók keletkeznek, redoxi reakció

lúgos kémhatású oldattal közömbösíthető: indikátorokkal kimutatható/fenolftalein,lakmusz,univerzális/

HCl+NaOH=NaCl+H2O  sav-bázis reakció

 

4.felhasználása:

vegyiparban, fémfelületek tisztítására, marására, háztartási sósav műanyagyártás,festékek,gyógyszerek előállítására, vízkőoldásra

mészkő+sósav=szén-dioxid+víz+kálcium-klorid

Vigyor

 Az oxigén: O2      O=O  VI. főcsoport

 

1.tulajdonságai: színtelen, szagtalan, gáz, „tűzlevegő, éltető levegő”, jó oxidálószer, levegőnél nagyobb  sűrűségű

2.előfordulása: elemi állapotban a légkörben: 21%, a leggyakoribb elem

3.előállítása: laborban: higany-oxid , kálium-permanganát hevítésével

vegyületei az oxidok.   redoxi reakció

4.ózon: O3 

Jellegzetes szagú, mérgező, erélyes oxidálószer, ezért fehérítő és fertőtlenítő hatású. Últraibolya sugárzás hatására oxigénből keletkezik---Ózonpajzs

Vigyor

                     A kén : S és vegyületei:SO2 és SO3

A   kén tulajdonságai:   sárga ,szilárd, kékes lánggal ég, molekularácsa van, fertőtlenítő, gombaölő hatású, alacsony olvadáspontú, kén olvadása-amorf=gumiszerű                     

Előfordulása: elemi állapotban a természetben előfordul,-vulkánok mellett

Vegyületei:  

szulfidok:                           vas+kén= vas-szulfid

                                           Fe+S= FeS

                                          vas-szulfid+sósav=kén-hidrogén/H2S/

kén-dioxid:  S+O2=  SO2  színtelen, szúrós szagú, mérgező gáz, Jó   redukálószer. Fertőtlenítő, színtelenítő hatású, levegőt szennyezi: savas eső okozója

kén-trioxid: 2 SO2+O2=2 SO3

  Felhasználása: vegyipari alapanyag : bőrgyógyászati krémek, sebhintőpor, gumiipar

 Vigyor

A kénsav: H2SO4

1.tulajdonságai:színtelen , jellegzetes szagú, a levegőnél nagyobb sűrűségű gáz, vízzel korlátlanul elegyedik, erősen felmelegszik.  Tilos a kénsavba vizet önteni!!! 98%-os, maró, roncsoló hatású, erős vízelvonószer

H2SO4+H2O      H3O++SO42-

                             oxónium+szulfátion   sav-bázis reakció

2.előállítása: kén+oxigén=kén-dioxid+katalizátor=kén-tioxid+víz=kénsav

3.reakciói:   

fémek a kénsavból hidrogént fejlesztenek:    

Fe+ H2SO4=FeSO4+H2 szulfátok:

  gipsz: kalcium-szulfát,

réz-szulfát:réz gálic azaz sók keletkeznek, redoxi reakció

lúgos kémhatású oldattal közömbösíthető: indikátorokkal kimutatható savas kémhatás/fenolftalein,lakmusz,univerzális/

H2SO4+2 NaOH=Na2SO4+2 H2O  sav-bázis reakció

4.felhasználása:

vegyiparban, műtrágyagyártás,festékek,gyógyszerek, mosószerek előállítására,

 

Gyakorlás, Összefoglalás, Dolgozat

 

Rosszall 

A nitrogén és vegyületei

N2

 

1.tulajdonságai: színtelen, szagtalan, , kevéssé reakcióképes, közömbös gáz

2.előfordulása:    levegő 4/5 részét alkotja, élőszervezet vegyületeinek 

                              alkotórésze

3. előállítása: levegőből

4. felhasználása: ammóniát és salétomsavat gyártanak

5. vegyületei:

nitrogén-monoxid: NO  -színtelen,gáz, mérgező

nitrogén-dioxid: NO2     -vörösbarna gáz, mérgező, hőerőművekben,

                                          motorokban képződik , szmog képződés, savas eső

ammónia: NH3           -színtelen, szúrós szagú gáz    

salétromsav:HNO3    -színtelen , szúrós szagú folyadék, 65t%, fényhatására 

                                    bomlik, maró hatású, erélyes oxidálószer, erős sav,

                               -  választóvíz, /Cu-t és az Ag-t oldja, Au-t nem/

                               - királyvíz: sósavval 1:3  arányban az Au-t is odja

                         -felhasználják: robbanószer, műtrágya/pétisó: ammónium-nitrát/, festékgyártás,   gyógyszeripar

                        -híg salétromsav a fémeket nitrogén-oxidok fejlődése közben oldja

 

                            -nitrátok: /NO3- , nitrát-ion/:nátrium-nitrát, réz-nitrát,

Vigyor

A foszfor és vegyületei:

P,              H3PO4

 

1.tulajdonságai:

fehérfoszfor:szilárd, erősen mérgező, zsírokban, olajokban jól oldódik, már alacsony hőmérsékleten is lángra lobban,

ezért víz alatt tárolják

  vörösfoszfor: porszerű, semmiben sem oldódik, nem mérgező,

                         gyufás doboz érdes fele, Irinyi János- gyufa feltalálója

  feketefoszfor:  ua. allotrop módosulat

    2.vegyületei:

              -elégetve  foszfor-pentaoxid keletkezik

- vízzel foszforsav: H3PO4 keletkezik: nem mérgező, savanyú ízű, üdítőitalokat ízesítenek vele, vízkövet, rozsdafoltot eltávolítanak vele.

       - a foszfátok / PO43- foszfát-ion/: kálcium-foszfát-csontok tartalmaznak

                                              -műtrágya, vízlágyítás, mosószerek gyártása

 

 

 Ártatlan

A szén és vegyületei:

C   CO2  CO  H2CO3

1.Természetben két módosulata van:

Grafit                                                                 Gyémánt

vezeti az áramot                                        legkeményebb term. anyag

elektródák, olvasztótégelyeket           fúrófejek, üvegvágókban alkalmazzák

készítenek belőle                                    drágakő, briliáns

                                    atomrácsuk van

 1. Mesterséges módosulata: fullerén C60,

mesterségesen előállított: faszén, koksz

 1. Vegyületei:

a,   szén+oxigén=szén-dioxid     exoterm folyamat

színtelen, szagtalan, égést elfojtja, belélegezve fulladást okozhat,

levegőnél nagyobb sűrűségű, vízben közepesen oldódik, szénsav lesz belőle

szén-dioxid+víz= szénsav

b,  szén-dioxid+szén=szén-monoxid

színtelen ,szagtalan, erősen mérgező,

c, szénsav : H2CO3

gyenge sav, bomlékony, vegyületei a karbonátok:(CO32-),

Na2CO3, CaCO3

szénsav+víz=oxóniumion+karbonátion

 

 Vigyor

 

A szilícium és vegyületei

Si,  SiO2,  H2SiO3,

 1. tulajdonságai: /kovakő/

sötétszürke, csillogó, szilárd, félvezető,

 1. előfordulása:

második leggyakoribb elem, földkéreg egy negyede kötött állapotú szilícium: homok, kavics, agyag szilícium vegyület.

 1. felhasználása:

tranzisztorok, napelemek, fényelemek, áramkörök készülnek belőle.

 1. Vegyületei:

szilícium-dioxid: /kvarc/ legelterjedtebb ásvány, kavicsban-, homokban találhatók,

 drágakövek , koronázási ékszerek, kvarc órák, üvegek,

szilikátok:

kovasav sói: ,  H2SiO3,  SiO32-/szilikát –ion/

 

Király 

Elemek rövid általános jellemzése

Fémek:

-I-IV. főcsoportban és mellékcsoportban vannak

-külső héján 1,2,3 elektron van

-szilárd halmazállapotúak /kivéve higany/,

-általában szürkék, fémfényűek,

-könnyen megmunkálhatók,

-hőt és elektromos áramot vezetik

Nemfémes elemek:

-IV-VIII. főcsoportjában található, hidrogén az I. főcsoportban

-külső héján 4,5,6,7 vagy 8 elektron van

-gáz halmazállapotúak, szilárdak vagy a bróm folyadék

-színtelenek, színesek, átlátszóak, átlátszatlanok

-törékenyek, elektromos áramot nem vezetik/kivéve a grafit/

Félfémek:

-átmenet a fémek és nem fémek között

-fizikai tulajdonságuk a fémekre

-kémiai tulajdonságaik a nem fémekre

-félvezetők

Ártatlan

 

A nemesgázok

He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

-VIII. főcsoport elemei,  nemfémes elemek

-színtelen, szagtalan, a hőt rosszul vezetik, az elektromosságot nem vezetik

-nem gyújthatók meg,  égést nem táplálják

- jellemző fényt bocsájtanak ki

-kémiailag   közömbösek , nem alkotnak egymással kémiai kötést

-előfordulásuk, felhasználásuk, előállításuk

 

 

Király 

                   

                                         

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

ANYAGI HALMAZOK, HALMAZÁLLAPOTOK

 

Sok részecskékből álló anyagok, tulajdonságait a részecskék minősége, tulajdonsága és a szerkezete határozza meg.

 

 1. Gáz halmazállapot:

 

-részecskék rendezetlenek, molekulák nagy távolságra vannak egymástól, közöttük nincs számottevő kölcsönhatás

 

elemek                                                                    vegyületek

 

H2, O2, N2, Cl2, nemesgázok                              CO2, CH4, HCl, NH3

 

/kétatomos elemi molekulák/

 

 1. Folyékony halmazállapot:

 

-részecskékre kisfokú rendezettség jellemző, molekulák közel helyezkednek el egymáshoz, közöttük viszonylag nagy vonzóerő van

 

elemek                                                                       vegyületek

 

Br2, Hg,                                                                     H2O /elsőrendű poláris kov. köt.

 

                                                                                            dipólus molekula/

 

 1. Szilárd anyagok:

 

-részecskékre  rendezettség jellemző, állandó, helyhez kötött rezgőmozgást végeznek, közöttük nagy vonzóerő van.

 

elemek                                                                              vegyületek

 

S, P, Na, Fe, Mg                                                      NaCl, MgO, MgCl2

 

-amorf: részecskék elrendezése nem szabályos, pl.:üveg

 

-kristályos: részecskék elrendezése szabályos

 

  a, atomrács: atomok kov. kötéssel kapcs. pl.: gyémánt

 

  b, molekularács: belül az atomokat kov. köt. tartja össze pl. : I2, S8, jég,

 

  c, fémrács: rácspontjaiban lévő atomokat és a köztük mozgó elektronokat fémes     köt. tartja össze pl.: Na, Fe, Mg

 

  d, ionrács: ellentétes töltésű ionok közötti vonzóerő az ionkötés tartja össze. pl.: NaCl, MgO, MgCl2

 

 

 

                                                 A kémiai reakciók

 

 

 

1. A kémiai reakció fogalma

 

 

 

2. Tömegmegmaradás törvénye

 

 

 

3. A kémiai egyenlet

 

 

 

4. A kémiai reakciók csoportosítása

 

 

 

a, A reakcióban résztvevő anyagok száma szerint

 

 

 

b, A részecskeátmenet szerint

 

 

 

c, Energiaváltozás szerint

 

 

 

d, A  kémiai reakcióban való viselkedésük szerint

 

                                                     6. óra

 

 

 

Kémiai számítások

 

 

 

a,felírjuk az egyenletet

 

 

 

b, beírjuk az ismert és ismeretlen tömegeket

 

 

 

c, egyenes arányosság alapján kiszámítjuk az ismeretlen mennyiséget

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 1
Tegnapi: 4
Heti: 44
Havi: 232
Össz.: 96 472

Látogatottság növelés
Oldal: Vázlatok kémiából 8. évfolyam
Köszöntelek a honlapomon! - © 2008 - 2018 - edittanar.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: nemfémes elemek és vegyületeik témazáró - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »